Om Magasin Leksand

Magasin Leksand, som ägs av Bokstaven AB, kom ut med sitt första nummer i januari 2016 efter en sammanslagning av de båda starka lokalbladen Magasinet och Leksandsbladet. Den senare med historia från 1957 då den kom ut första gången.

Magasin Leksand delas ut till alla hushåll och företag i Leksands Kommun.

Magasin Leksand är Leksandsbornas eget magasin som varje vecka produceras på vårt kontor i Leksand, trycks lokalt i
Bokstavens tryckeri i Rättvik på lokalproducerat papper från Arctic i Grycksbo och distribueras av posten samt oss själva.

Bokstaven AB ger även ut RättviksNytt, Masen och Kråkbladet.

Distribution

Distributör: Post Nord

Posten sköter utdelningen av vår tidning. Magasin Leksand går under tjänsten
Gratistidning och läggs därför i postlådor med ”nej tack till reklam”.

Tidningen finns även att hämta på bensinstationer, matvarubutiker, turistbyrån, hotell med flera platser i våra utgivningsområden
I Rättvik finns den att hämta på vårt tryckeri, Bokstaven AB på Reparatörvägen.

Har du ej fått Magasin Leksand?

Kontakta oss så åtgärdar vi detta, 0247-13201