GRATIS PÅ PLANKET!

P.g.a. av världsläget har vi på
Magasin Leksand bestämt att för en period
låta privatpersoner annonsera GRATIS på Planket. Vi tar emot max 2st annonser/ annonsör/vecka

Det gäller alltså INTE företag/ föreningar.

Har du som privatperson något du vill
köpa, sälja, byta, efterlysa m.m.
kan du göra det nu utan att det kostar dig något.

Du använder fortfarande upp
till max 25 ord/annons.
Vill du, publicerar vi även din
privatannons i RättviksNytt och Masen.

Lämna in din annons i vår brevlåda utanför
dörren eller maila in din text till
annons@magasinleksand.se
märk mailet med
”Radannons”.
Din annons kommer då med i
nästkommande nummer.